ABL

Je zkratka z anglického Automatic Bed Leveling. Jedná se o automatickou kalibraci tiskové podložky pomocí nějké sondy umístěné poblíž hotendu. Nejčasteji používané jsou BL Touch, jeho klony a indukční sonda. Princip spočívá v tom, že si sonda před tiskem ošahá podložku, tpicky na 9 bodech, a vytvoří si mapu jejího zakřivení. Této mapě pak pohybem na ose Z přizpůsobuje polohu tiskové hlavy. Jejím hlavním účelem je minimalizovat problémy s první vrstvou.

image-1.png

Menu

Volba jazyka

O webu

Tento web vznikl na základě hromady stále se opakujících dotazů ve facebookové skupině na podporu tiskárny Ender-3 a spoustě jiných skupinách. Proto jsme se my, aktivní členové těchto skupin, rozhodli sepsat odpovědi na tyto dotazy a vlastně díky tomu vznikl i tento web.

Web vzniká v našem volném čase, kterého bohužel nemáme tolik, kolik bychom chtěli.