Řešení problémů

Řešení nejčastějších problémů.

Tisk se nechytá k podložce

První vrstva se nechce chytit k podložce.

 • Základem je odmaštění podložky

  Čili: odmastit, odmastit, a když to nepomůže tak znova odmastit.

  K základnímu odmaštění použíjeme isopropylalkohol, nebo-li IPA.

  Vůbec se nemusíme stydět použít horkou vodu a saponát (JAR).

  Některé podložky umožňují občasné odmaštění acetonem - !! zde pozor !! - ne každá podložka toto vydrží, proto si přečtěte dokumentaci ke své podložce.

 • Příliš velká mezere mezi podložkou a tryskou

  Základ je správné vylevlování podložky. Mezi trysku a podložku vložíme obyčejný kancelářský papír a pomocí levlovacích šroubů pod podložkou zvedáme nebo snižujeme podložku tak, aby papír lehce drhnul o trysku.

 • Použití přípravků pro zvýšení přilnavosti

  S přilnavostí první vrstvy nám pomůžou např.:

  • 3DLac - speciálně k tomuto účelu určený
  • Tyčinkové lepidlo např. Kores
  • Lak na vlasy atd.

Tiskárna nevytlačuje správně filament, přeskakuje extruder

Pokud nám tiskárna odmítá správně podávat filament, a to ať už od počátku tisku bebo po nějaké době, bývá problém na dvou místech - v extruderu nebo v hotendu. Než si potvrdíme, že se skutečně jedná o závadu, zkontrolujeme následující možnosti, abychom vyloučili chybu obsluhy:

 • Vyzkoušíme jiný filament.
 • Vyzkoušíme tisk, který nám předtím fungoval.
 • Zkontrolujeme teploty, jestli jsme je nastavili správně pro daný materiál (např. PLA:210°C, PETG:240°C; ABS:245°C).
 • Zakontrolujeme vypnutí funkce v nastavení tiskárny:Settings / Filament / E in mm3 ON/OFF.
 • Pokud se nám nedaří tisknout již první vrstva, zkusíme zvýšit vzdálenost trysky od podložky a provedeme tisk tzv. "do vzduchu". Tím vyloučíme problém s příliš malou vzdáleností mezi tryskou a podložkou.

Pokud jsme prověřili možnosti výše, uvedená závada může mít dvě zásadní příčiny:

 • Problém v hotendu či bowdenu

  Problém v hotendu můžeme snadno diagnostikovat tak, že uvolníme extruder páčkou, jako kdybychom chtěli vyměnit filament a při nahřáté trysce, nejlépe v době, kdy se objeví problém s tiskem, zkusíme protlačit filament ručně. Pokud nejsme schopni filament protlačit, nebo jen velmi ztěžka, bude se jednat pravděpodobně o některý z těchto problémů:

  • Blob mezi tryskou a hotendem. Tento problém bývá často už z výroby a pomůže správně rozebrat a složit hotend.
  • Ucpaná tryska - pročistíme nebo ji vyměníme.
  • Zlomený nebo teplem smrštěný bowden - zkontrolujeme, zda-li nám bowdenem prochází filament v celé délce hladce, vč. konců.
  • Nedostatečné chlazení chladiče v hotendu - pokud tento není dostatečně chlazen, délkla roztaveného filamentu je příliš velká (směrem od trysky) a to je problém. Zkontroljeme ventilátor. Někdy je zlomený vodič k ventilátoru takovým způsobem, že se přeruší pouze v určité poloze (např. při pohybu na ose X pouze vpravo). Takový ventilátor se sice během tisku stále točí (protože vozík cestuje), ovšem přerušovaně a proto nechladí dostatečně. Zkontrolujeme jeho chod ručně ve všech polohách vozíku extruderu.
 • Problém v extruderu

  Pokud jsme si opravdu jisti, že problém není v hotendu či bowdenu, přichází na řadu extruder. Problémy s extruderem lze rozdělit do dvou kategorií:

  Extruder prokluzuje:
  • Zkontrolujeme přítlak ozubeného kolečka - např. ručním přitlačením páčky extruderu a v případě úspěchu upravíme přítlak.
  • Vyčistíme podávací ozubené kolečko.
  • Zkontrolujeme volný pohyb protikolečka, zda není přidřené ložisko.
  Extruder přeskakuje:

  Pokud jsme vyloučili všechny ostatní výše uvedené možnosti, vč. správného složení hotendu, nezbývá nám nic jiného než zkusit mírně přidat proud na motoru. To provedeme buď úpravou v nastavení tiskárny (drivery TMC v UART nebo SPI režimu), nebo pootočením příslušného trimru u driveru extruderu na základní desce (originál tiskárna, např. Ender 3 s jinými drivery než TMC se sw konfigurací pomocí UART či SPI). Toto už by měly provádět pouze osoby, které ví, co dělají :).

První vrstva má mezi vytištěným filamentem mezery

Nedostatečná výplň první vrstvy

Menu

Volba jazyka

O webu

Tento web vznikl na základě hromady stále se opakujících dotazů ve facebookové skupině na podporu tiskárny Ender-3 a spoustě jiných skupinách. Proto jsme se my, aktivní členové těchto skupin, rozhodli sepsat odpovědi na tyto dotazy a vlastně díky tomu vznikl i tento web.

Web vzniká v našem volném čase, kterého bohužel nemáme tolik, kolik bychom chtěli.