ABL

Je zkratka z anglického Automatic Bed Leveling. Jedná se o automatickou kalibraci tiskové podložky pomocí nějké sondy umístěné poblíž hotendu. Nejčasteji používané jsou BL Touch, jeho klony a indukční sonda. Princip spočívá v tom, že si sonda před tiskem ošahá podložku, tpicky na 9 bodech, a vytvoří si mapu jejího zakřivení. Této mapě pak pohybem na ose Z přizpůsobuje polohu tiskové hlavy. Jejím hlavním účelem je minimalizovat problémy s první vrstvou.

image-1.png

Menu

Choose your language

About

This site was created on the basis of a pile of still the same questions on the czech Facebook group to support Ender-3. Therefore, some active members have decided to write answers to these questions, and then this site was created.