Marlin 2 - Ender 3/Pro - Rozepsaná úprava firmwaru (písemný návod)Předchozí: Marlin 2 - Ender 3/Pro - úprava firmwaru (písemný návod)

Níže si uvedeme všechny proměnné, které je nutné změnit pro úspěšný chod tiskárny. Projekt je nutné otevřít v Editoru (viz díly o přípravě editoru). Nekopírujte celé soubory Configuration.h ze starých verzí Marlinu, pouze z Marlina 2. Nemusí to fungovat zcela správně. Zde máte vysvětlení syntaxe změn v Marlinu:

Číslo_řádku (může se lišit dle konkrétního vydání Marlinu) - Název_Definice - ‘nová_hodnota’ - komentář

Celý_řádek_se_změnou

Marlin/Configuration.h

Ender 3 stock deska

107 - SERIAL_PORT - ‘0’ - nastavení seriového portu pro spojení s PC

#define SERIAL_PORT 0

135 - MOTHERBOARD - ‘MOTHERBOARD BOARD_MELZI_CREALITY’ - nastavení typu desky

#define MOTHERBOARD BOARD_MELZI_CREALITY

127 - BAUDRATE - ‘115200’ - nastavení rychlosti komunikace přes USB

#define BAUDRATE 115200

Ender 3

153 - DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA - ‘1.75’ - průměr filamentu

#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75

702 - DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT - ‘{ 80, 80, 400, 95 }’ - nastavení počtu kroků motoru X, Y, Z, E0 (pokud jste kalibrovali kroky, dosaďte si vlastní čísla), počítá s 1/16 mikrokrokováním

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 95 }

709 - DEFAULT_MAX_FEEDRATE - ‘{ 500, 500, 5, 25 }’ - maximální rychlost motorů na osách X, Y, Z, E0

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 500, 500, 5, 25 }

717 - DEFAULT_MAX_ACCELERATION - ‘{ 2500, 2500, 100, 5000 }’ - maximální akcelerace motorů na osách X, Y, Z, E0

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 2500, 2500, 100, 5000 }

727 - DEFAULT_ACCELERATION - ‘500’ - základní akcelerace

#define DEFAULT_ACCELERATION 500

728 - DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION - ‘500’ - zakladní akcelerace retrakce

#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 500

729 - DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION - ‘500’ - základní akcelerace pohybů

#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 500

1060 - X_BED_SIZE - ‘235’ - maximální velikost výtisku v ose X

#define Y_BED_SIZE 235

1061 - Y_BED_SIZE - ‘235’ - maximální velikost výtisku v ose Y

#define X_BED_SIZE 235

1069 - Z_MAX_POS - ‘250’ - maximální velikost výtisku v ose Z

#define Z_MAX_POS 250

1350 - HOMING_FEEDRATE_XY - ‘(20*60)’ - rychlost homování tiskárny

#define HOMING_FEEDRATE_XY (20*60)

Ender 3 hotbed

395 - TEMP_SENSOR_BED - ‘1’ - typ senzoru teploty hotbedu

#define TEMP_SENSOR_BED 1

434 - BED_MAXTEMP - ‘125’ - maximální teplota bedu

#define BED_MAXTEMP 125

Ender 3 Hotend

460 - DEFAULT_Kp - ‘21.73’ - hodnota P složky PID regulace teploty hotendu

#define DEFAULT_Kp 21.73

461 - DEFAULT_Ki - ‘1.54’ - hodnota I složky PID regulace teploty hotendu

#define DEFAULT_Ki 1.54

462 - DEFAULT_Kd - ‘76.55’ - hodnota D složky PID regulace teploty hotendu

#define DEFAULT_Kd 76.55

Ender 3 Stock obrazovka

1626 - DISPLAY_CHARSET_HD44780 - ‘WESTERN’

#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 WESTERN

1885 - CR10_STOCKDISPLAY (odkomentovat) - ‘’

#define CR10_STOCKDISPLAY

Obecně - dobrovolné, ale doporučované

1428 - EEPROM_SETTINGS (odkomentovat) - ‘’

#define EEPROM_SETTINGS

1642 - SDSUPPORT (odkomentovat) - ‘’

#define SDSUPPORT

1722 - SPEAKER (odkomentovat) - ‘’

#define SPEAKER

Platformio.ini

24 - env_default - ‘sanguino_atmega1284p’ - Název procesoru desky

env_default = sanguino_atmega1284p
Další: Marlin 2 - Změna driverů (písemný návod)

Menu

Volba jazyka

O webu

Tento web vznikl na základě hromady stále se opakujících dotazů ve facebookové skupině na podporu tiskárny Ender-3 a spoustě jiných skupinách. Proto jsme se my, aktivní členové těchto skupin, rozhodli sepsat odpovědi na tyto dotazy a vlastně díky tomu vznikl i tento web.

Web vzniká v našem volném čase, kterého bohužel nemáme tolik, kolik bychom chtěli.