Start G-code a End G-code

Každý slicer má sekci pro nastavení Start G-code a End G-code. Jak již z názvů vyplývá, Start g-code je umístěn do výsledného G-code před zahájením samotného tisku, End G-code na jeho konci.

Jako příklady zde uvádím g-code od Martina Zemana, kdybyste se potřebovali od někočeho odrazit :)

Start G-code:

M117 Heating... ; Put printing message on LCD screen
M300 S2500 P100; Beep

M0 Vlozte senzor

G28 ; home all
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
G29 ; ABL

M0 Odstrante senzor

G1 X6 Y-10 Z20 F14000.0 ; this is a good start heating position
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp

; Start of print
G21 ; metric values
G90 ; absolute positioning
M83 ; extruder relative mode

; Prepare nozzle + intro line
G1 Z0.300 F11000
G1 Y0 X0 F11000 ; go on start position
G1 X3 E5 F500.0 ; go on start position
G92 E0 ; Set extrusion distance to 0
G1 Y60 E9.0  F1000 ; intro line
G1 Z0.400 F10000
G1 Y120 E15  F1000 ; intro line
G92 E0 ; Set extrusion distance to 0
G90 ; switch back to absolute mode

M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
; Start of actual GCode for the print

End G-code:

G4 ; wait
M221 S100
M106 S0 ; turn off cooling fan
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G91
G1 F1800 E-3
G90
{if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+30, max_print_height)}{endif} ; Move print head up
G28 X ; home X axis
G1 Y200 ; move bed in front
M84     ; disable motors
M300 S2600 P100; Beep

Menu

Volba jazyka

O webu

Tento web vznikl na základě hromady stále se opakujících dotazů ve facebookové skupině na podporu tiskárny Ender-3 a spoustě jiných skupinách. Proto jsme se my, aktivní členové těchto skupin, rozhodli sepsat odpovědi na tyto dotazy a vlastně díky tomu vznikl i tento web.

Web vzniká v našem volném čase, kterého bohužel nemáme tolik, kolik bychom chtěli.