Debuging aneb diagnostika problémů

Když připojujeme nová zařízení k základní desce (TMC derivery, filament runout senzor, novou sondu pro ABL), můžou se nám při lazení a kontroly správného zapojení hodit příkazy, které nám zobrazí aktuální stav těchto vstupů. Uvidíme tak to, co vidí Marlin z vnějšího světa.

Výpis komunikace s drivery TMC:

Požadavky na Marlin: #define TMC_DEBUG

> M122
         X    Y
Enabled      false  false
Set current    850   850
RMS current    826   826
MAX current    1165  1165
Run current    26/31  26/31
Hold current   13/31  13/31
CS actual     13/31  13/31
PWM scale 41   41
vsense      1=.18  1=.18
stealthChop    true  true
msteps      16   16
tstep       1048575 1048575
pwm
threshold     0    0
[mm/s]      -    -
OT prewarn    false  false
OT prewarn has
been triggered  false  false
off time     5    5
blank time    24   24
hysterisis
-end       2    2
-start      3    3
Stallguard thrs  0    0
DRVSTATUS X    Y
stallguard
sg_result     0    0
fsactive
stst            
olb
ola
s2gb
s2ga
otpw
ot
'Driver registers:'
 X = 0x80:0D:00:00
 Y = 0x80:0D:00:00

https://marlinfw.org/docs/gcode/M122.html

Výpis endstopů:

Požadavky na Marlin: #define DEBUG_LEVELING_FEATURE

> M119
Reporting endstop status
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
z_probe: open
filament: open

https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html

Debug Pins:

Požadavky na Marlin: #define PINS_DEBUGGING

Zobrazí přiřazení pinů k jednotlivým perifériím.

> M43
PIN: 0.00    E1_DIR_PIN               protected 
.        Z2_DIR_PIN               protected 
PIN: 0.01    E1_STEP_PIN              protected 
.        Z2_STEP_PIN              protected 
PIN: 0.02 (A 7) <unused/unknown>  Analog in =   0  Input = 1
PIN: 0.03 (A 6) <unused/unknown>  Analog in =   0  Input = 1
PIN: 0.04    <unused/unknown>            Input = 1
PIN: 0.05    <unused/unknown>            Input = 1
PIN: 0.06    <unused/unknown>            Output = 1
PIN: 0.07    <unused/unknown>            Output = 0
PIN: 0.08    <unused/unknown>            Input = 1
PIN: 0.09    <unused/unknown>            Output = 1
PIN: 0.10    E1_ENABLE_PIN             protected 
.        Z2_ENABLE_PIN             protected 
PIN: 0.11    E0_DIR_PIN               protected 
...

Menu

Volba jazyka

O webu

Tento web vznikl na základě hromady stále se opakujících dotazů ve facebookové skupině na podporu tiskárny Ender-3 a spoustě jiných skupinách. Proto jsme se my, aktivní členové těchto skupin, rozhodli sepsat odpovědi na tyto dotazy a vlastně díky tomu vznikl i tento web.

Web vzniká v našem volném čase, kterého bohužel nemáme tolik, kolik bychom chtěli.