Printer types

Kartézská

Delta

Polar

„3D tiskárny postavené na polárním systému využívají dvě osy pro pohyb tiskové hlavy a rotační podložky. Tento systém je jednodušší na sestavení, ale horší na ovládání a není příliš mnoho slicerů, které dokáží převádět do křivek. Vytlačování v křivkách má jisté výhody pro tisk určitých modelů, především vázovitého typu. Technologie velice mladá.“ Zdroj.

Scara

„3D tiskárny typu scara používají pro ovládaní pohybu extruderu dvě robotická ramena nebo jedno dvoukloubé rameno. Tiskárny jsou poměrně jednoduché pro sestavení.“ Zdroj.

Menu

Choose your language

About

This site was created on the basis of a pile of still the same questions on the czech Facebook group to support Ender-3. Therefore, some active members have decided to write answers to these questions, and then this site was created.